ardıcıllıq

ardıcıllıq
is.
1. Müəyyən bir fikri, məsləki dönmədən təqib etmə, axıra qədər onun ardınca getmə. Fikirdə ardıcıllıq.
2. Bir-birinin ardınca gəlmə, arası kəsilmədən davam etmə. Hadisələrin ardıcıllığı. – Səhər gimnastikasında fiziki hərəkətlərin ardıcıllığı böyük əhəmiyyətə malikdir. Zərgərli.
3. Məntiqlilik, məntiqə əsaslılıq, qanunauyğunluq. Mühakimənin ardıcıllığı. – Ədəbi, nəzəri tənqid ardıcıllıq, prinsipiallıq tələb edir. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • növbə — is. <ər.> 1. Hər hansı bir işin icrasında ardıcıllıq, sıra qaydası. Məsələləri növbəyə qoymaq. Növbəyə riayət etmək. Birinci (ilk) növbədə – hər şeydən əvvəl, hamıdan qabaq. Tresti kəsirdən qurtarmaq üçün birinci növbədə müşavirə və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilga — (Balakən, Zaqatala) sıra, ardıcıllıq, növbə. – Tütünü ilgeynan düz, yorulmazsan (Balakən); – İlgeynan düzəltmağa isdi:rəm (Zaqatala) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mütabiət — ə. 1) tabelik, tabe olma; 2) ardıcıllıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • peyrəv(i) — f. birinin ardınca getmə; ardıcıllıq; tabe olma; tabelik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tətabö’ — ə. 1) araşdırma, öyrənmə, tədqiq; 2) bir birinin ardınca getmə; ardıcıllıq, tabelik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • daimilik — is. Daimi olma, həmişəlik, müttəsillik; sabitlik, dəyişməzlik, ardıcıllıq. <Həsənin> Dilaraya olan sevgisi həmişə bir əbədilik, daimilik hissi ilə bağlı idi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dönməzlik — is. Səbat, dözümlülük, əzmkarlıq, qərarında möhkəmlik və ardıcıllıq. Qocaoğlu dönməzliklə z. hərəkət edir, həyat təcrübəsi də işdə ona az kömək etmirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inkar — is. <ər.> Tanımama, rədd etmə, qəbul və təsdiq etməmə, danma. İkidir gərçi pəriçöhrələrin güftarı; Bir imiş bunların iqrarı ilə inkarı. Qövsi. İnkar etmək (eləmək, qılmaq) – bir şeyin varlığını, doğruluğunu və s. ni qəbul və təsdiq etməmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müntəzəmlik — is. Müntəzəm olma, ardıcıllıq, sistematiklik; müntəzəm şeyin halı. Vəzn musiqi səslərinin vaxt etibarilə davamında lazımi müntəzəmliyi təmin və təşkil edir. Ə. Bədəlbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məntiqi — sif. <ər.> 1. Məntiq qanunlarına uyğun, məntiq qanunlarına əsaslanan. Məntiqi sübut. Məntiqi ardıcıllıq. – Mirzə Qədir məntiqi cavab verməkdən çəkinər. S. H.. // Məntiq qanunlarına əsasən müəyyənləşdirilən, meydana çıxarılan. Məntiqi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”